Mở Bán Shophouse Arena Cam Ranh Đợt 1

Mở Bán Shophouse Arena Cam Ranh Đợt 1 Chính thức mở bán Shophouse Arena Cam Ranh, đây được đánh giá là những shophouse giá trị nhất bãi dài Cam Ranh. chỉ 3 phút tới sân bay. Với mức độ và quy hoặc...