FLC Western Village Quảng Bình Thiên đường nghỉ dưỡng

FLC Western Village Quảng Bình Thiên đường nghỉ dưỡng Tập đoàn FLC triển khai phân khu mới là THE WESTERN VILLAGE – LUX 3 tại FLC QUẢNG BÌNH, với những ưu đãi vượt trội, sở hữu vị trí...