Không tự hào Vingroup thì tự hào ai???

Không tự hào Vingroup thì tự hào ai???… đó là câu cứ bên tai Chấn Trình mấy ngày hôm nay… Trước khi nói về Vingroup em đính chính là…em chỉ là một người dân bình thường,...