Không tự hào Vingroup thì tự hào ai???

Không tự hào Vingroup thì tự hào ai???… đó là câu cứ bên tai Chấn Trình mấy ngày hôm nay… Trước khi nói về Vingroup Chấn Trình đính chính là…Trình chỉ là một người dân...