Thủ tục cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Thủ tục cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam – Luật Nhà ở 2014 đã có những quy định khá mở cho đối tượng là người nước ngoài muốn sở hữu nhà tại Việt Nam, tuy nhiên...