FLC Crown Villa Quy Nhơn duy nhất chỉ 29 căn có đáng mua?

FLC Crown Villa Quy Nhơn & Coastal Hill Villa duy nhất tại Quy Nhơn đợt này. ⇒ Sau thành công và bán hết 98% sản phẩm phân khu FLC Lux City & The Coastal Hill Quy Nhơn thì tập đoàn FLC chính thức...